พระเครื่องสิงห์บอล พระเหล็กน้ำพี้ ขายเหล็กน้ำพี้ พระเหล็กน้ำพี้ พระเครื่องเหล็กน้ำพี้ ดาบเหล็กน้ำพี้ กริชเหล็กน้ำพี้ พระขรรค์เหล็กน้ำพี้ มีดหมอเหล็กน้ำพี้ พระแร่เหล็กน้ำพี้ หล่อพระเหล็กน้ำพี้ มีดดาบเหล็กน้ำพี้ มีดหมอเหล็กน้ำพี้ มีดหมอเหล็กน้ำพี้ไม้งิ้วดำ ดาบซามูไรเหล็กน้ำพี้ จำหน่ายดาบ มีด พระขรรค์ กริช เหล็กน้ำพี้ของแท้ทุกรูปแบบสั่งได้ตามต้องการ หล่อพระเหล็กน้ำพี้ หล่อพระแร่เหล็กน้ำพี้ พระปั้มเหล็กน้ำพี้ พระพิมพ์เหล็กน้ำพี้ หลวงปู่ทวดเหล็กน้ำพี้ หลวงปู่โตเหล็กน้ำพี้ รวมทั้งวัตถุมงคลต่างๆอีกมากมายเช่น ของเสน่ห์ ของเสน่ห์ดีที่สุด ของเสน่ห์เขมร ของดีของเสน่ห์ ของเสน่ห์แรงๆ น้ำมันเสน่ห์ น้ำมันพราย สีผึ้งเสน่ห์ แก้วขนเหล็ก เหล็กไหล เหล็กไหล7สี  จัดจำหน่ายเหล็กน้ำพี้ พระเครื่องเหล็กน้ำพี้ส่งทั้งในประเทศ และต่างประเทศทั่วโลก   http://www.singball.com

ติดต่อผู้จัดการร้าน **โทร 061-3479425 (9.00 - 22.00 น.)** บอล Line : t.vattanakitchong

หินพระธาตุ พระปัจเจกพระพุทธเจ้า

หินพระธาตุ พระปัจเจกพระพุทธเจ้าอำนาจของหินพระธาตุเขาสามร้อยยอดนั้นมีมากมายเหลือคณานับแต่หากจะทำการสรุปอานุภาพแห่งหินพระธาตุเขาสามร้อยยอดแล้วสามารถสรุปได้ ๙ ประการด้วยกัน คือ
 
1. ดีทางร่มเย็นเป็นสุข บังเกิดความเย็นใจแก่ผู้ที่เป็นเจ้าของหากใครได้สัมผัสหินเสมอๆ จะทำให้สงบในใจแก่ผู้นั้น

2. ช่วยในการเจริญสมาธิภาวนา เรียกว่าเจริญในธรรม

3. เป็นเมตตามหานิยม ทำให้ผู้ที่พบเห็นเราเกิดความรักใคร่อยากช่วยเหลือแต่ไม่เด่นทางเสน่หา หรือเรื่องทางชู้สาว

4. ดีทางคุ้มครอง เป็นแคล้วคลาด คือผู้ที่พกพาหินพระธาตุเขาสามร้อยยอดจะแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุ สามารถรอดตัวโดยไม่ต้องเผชิญกับสถานการณ์เลย และยังดีทางคงกระพัน คือแม้ว่าต้องผจญด้วยเหตุการณ์อันไม่อาจหลบเลี่ยงได้แล้วก็เป็นคงกระพันรอด ตัวมาได้เสมอ

5. ดีทางโชคลาภ หินพระธาตุเขาสามาร้อยยอด เป็นสื่อนำสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต เรียกว่า ในหินพระธาตุนั้น มีกายสิทธิ์ภาคผู้เลี้ยงรักษาอยู่ภายในผู้ที่หมั่นนำเอาหินนี้มาสวดมนต์ ภาวนา นำมาพกติดตัวเสมอๆมักได้โชคได้ลาภไมขาดเลย

6. ดีทางสมบูรณ์ด้วยสุขภาพพลานามัย เนื่องจากหินพระธาตุนี้เป็นสิ่งที่สะสมปราณ ฟ้าดิน พระอาทิตย์ พระจันทร์ ขุนเขา ทะเล มานานนับร้อยนับพันปี จึงทำให้มีพลังชีวิตแห่งจักรวาลอยู่ในตัวอย่างสูงส่ง ผู้ที่พกหินนี้หรือมีหินพระธาตุอยู่ใกล้ๆตัวย่อมเป็นผู้ได้รับกระแสพลังปราณ อันลี้ลับ พลอยทำให้สุขภาพสมบูรณ์ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บมีอายุยืนนาน

7. ดีทางเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานประสบความสำเร็จในชีวิต หินพระธาตุเขาสามร้อยยอด จะมีลักษณะเด่นคือ เมื่อนำหินมาเจียรแล้วจะมีลักษณะคล้ายพระอาทิตย์หรือพระจันทร์ทรงกลด อันเป็นมงคลลักษณะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของลายหิน โดยลักษณะดังกล่าว เป็นลักษณะแห่งพลังธรรมชาติที่นำพาความรุ่งเรืองความสำเร็จมาสู่ผู้บูชาดัง นั้นพลังลี้ลับศักดิ์สิทธิ์จากหินเขาสามร้อยยอดจึงเป็นแรงผลักดันอย่างลี้ ลับในการนำพาชีวิตของผู้นั้นไปสู่ความเจริญในหน้าที่การงานและความสำเร็จใน ชีวิต

8. หินพระธาตุเขาสามร้อยยอด เป็นหินแห่งญาณทัศนะ ข้อดีในความหมายนี้คือ ผู้ที่พกพาหินพระธาตุเป็นประจำ จะบังเกิดญาณหยั่งรู้ที่พิเศษกว่าปุถุชน สามารถรู้เหตุดีร้อยล่วงหน้า เนื่องจากกระแสญาณบารมีจากเทพเซียนที่รักษาหินนั้นจะคอยสอดญาณหยั่งรู้หรือ บันดาลเทพสังหรณ์ให้แก่ผู้นั้น นับเป็นคุณวิเศษอันลี้ลับของหินพระธาตุเขาสามร้อยยอด

9. ค้ำคูณดวงชะตาไม่ให้ตกต่ำ คนที่รู้ว่าดวงชะตาตนเองไม่ดีหรือชงกับปีนั้นๆหากได้หินพระธาตุเขาสามร้อย ยอดมาบูชา อำนาจจากอริยะธาตุแห่งหินเขาสามร้อยยอดจะทำการเกื้อหนุนดวงชะตาของท่านไม่ ให้ตกต่ำลงไป ผ่อนหนักเป็นเบาสามารถรอดพ้นจากอำนาจ จากดวงดาวหรือผ่อนปรนภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นกับตัวท่านได้
            หินพระธาตุ เขาสามร้อยยอดนั้น ตามความเชื่อ เชื่อกันว่าคือ "พระปัจเจกพระพุทธเจ้า" พระพุทธองค์ตรัสแก่พระอานนท์ในคัมภีร์ปัจเจกพุทธาปธานว่า "ในโลกทั้งปวง เว้นเราแล้ว ไม่มีใครเสมอพระปัจเจกพุทธเจ้าเลย

            ลัทธิศาสนาโบราณได้กล่าวว่า หินพระธาตุ จากดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์เขาสามร้อยยอด มีอานุภาพในการป้องกันกัมมันตภาพรังสีได้ แม้เพียงน้ำที่ใช้แช่หินพระธาตุ ก็มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะรักษาอาการป่วยของผู้ที่ทุกข์ทรมานจากรังสีมหันต ภัยเหล่านี้ เรียกได้ว่าอำนาจจากธรรมชาติแท้นี่เอง ที่จะสามารถเยียวยาความทุกข์ร้อนอันเกิดจากการฝืนภาวะทางธรรมชาติของมนุษย์ เรา
 
* ข้อสันนิษฐานอย่างหนึ่งคือ หินพระธาตุเหล่านี้ได้รับพลังปราณจากผู้สำเร็จเช่น พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันต์ ท่านผู้บริสุทธิ์ซึ่งมีอิทธิฤทธิ์ ทำให้วัตถุนั้น ๆ เมื่อนานเข้าก็กลายเป็นพระธาตุ เป็นของศักดิ์สิทธิ์ มีอานุภาพ มีเทพ หรือผู้เฝ้ารักษาบางทีก็เรียกกายสิทธิ์รักษาของวิเศษนี้ไว้ ซึ่งลักษณะที่อยู่ของหินพระธาตุนั้น ก็อยู่ในถ้ำบนเขาซึ่งมีลักษณะตัดคือสูงชะลูดขึ้นไปไม่มีตีนเขาให้ป่ายปีน ขึ้นไปได้อย่างปกติเหมือนเขาอื่น ๆ ซึ่งถ้ำที่อยู่บนเขาลักษณะอย่างนี้ส่วนมากจะเป็นที่อาศัยปลีกวิเวกของพระ พุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า หรือพระอรหันต์ผู้มีฤทธานุภาพสูง ไปมาโดยการเหาะไปในอากาศเข้าถ้ำไปในทันทีโดยไม่มีการป่ายปีนเดินขึ้นเขา และถ้ำเหล่านี้จะไม่มีสัตว์ป่ามาอยู่อาศัยรบกวนความสงบ หรือทำความสกปรกให้กับถ้ำนั้น ๆ เหตุที่ท่านเหล่านั้นอาศัยพำนักอยู่ในถ้ำก็อาจจะนิพพานในบริเวณถ้ำเหล่านั้น ทำให้สิ่งของบริเวณนั้นได้รับพลังปราณเกิดอิทธิฤทธิ์เป็นพระธาตุขึ้นดังเช่น ที่เขาสามร้อยยอดนี้ก็เป็นได้ครับ
 
หินพระธาตุศักดิ์สิทธิ์นี้ มีแหล่งกำเนิดอยู่ในบริเวณเทือกเขาที่ซับซ้อน ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีลักษณะเป็นเม็ดหินสัณฐานกลมเป็นปริมณฑล มีหลายขนาด ตั้งแต่ขนาดเท่ากำปั้น ไข่ไก่ จนกระทั่งขนาดเท่า ไข่จิ้งจกและไข่ปลาดุก สีที่พบส่วนมากเป็นสีขาวคล้ายไข่จิ้งจก ส่วนสีอื่นก็มี สีแดงคล้ายดินเผา ออกใสคล้ายสีน้ำผึ้งก็มี หินดังกล่าวจะซ่อนตัวโดยการฝังอยู่ในแท่งหิน แท่งหินเหล่านี้จะทำหน้าที่คล้ายฝักและมีหินพระธาตุเหล่านี้อยู่ภายใน บางคนอาจเรียกหินพระธาตุดังกล่าวอีกชื่อหนึ่งว่า พระธาตุไข่ในหิน

มีผู้รู้ทั้งหลายกล่าวกันว่า พระธาตุส่วนมากที่พบในลักษณะของไข่ในหินนั้น เป็นพระธาตุของพระปัจเจกพระพุทธเจ้า และยังอาจมีพระธาตุของพระสาวกรูปอื่นๆรวมอยู่ด้วย ในแผ่นหินหนึ่งแผ่นจึงอาจเป็นที่รวมของพระธาตุหลายชนิด มีอานุภาพครอบจักรวาล เป็นของมหามงคลสูงสุด ที่ใครได้ไว้นับว่าเป็นโชคลาภมหาศาล
 
ขุนเขาแหล่งพระธาตุแห่งนี้ มีครูบาอาจารย์ทั้งหลายจาก ทุกภาคของประเทศ นิยมมาอัญเชิญพระธาตุไปประดิษฐาน ณ บ้านเมืองตน ที่เขาสามร้อยยอดนี้ยังเต็มไปด้วยพระธาตุสาวกหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น พระองคุลีมาล พระอัญญาโกณฑัญญะ พระโมคคัลลา พระสารีบุตร และพระสีวลี 

ที่มาของหินพระธาตุเขาสามร้อยยอดและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป จากคำบอกเล่าของลุงไล้ ชาวจังหวัดประจวบฯ เล่าให้ฟังว่า หินพระธาตุนี้ เริ่มเป็นที่รู้จักเพราะเก้ง ธรรมดา ตัวเดียว มีนายพรานพบเห็นเก้ง ในเขตเขาสามร้อยยอดนี่แหละ จึงทำการขึ้นนกสับไกปืนขึ้นเล็งเตรียมที่จะยิง เมื่อได้จังหวะดีก็เหนี่ยวไกออกไป เสียงแชะ ปรากฏว่าลูกกระสุนปืนด้าน ยิงไม่ออก เก้งรู้ตัวจึงวิ่งหนีไป นายพรานตามมาทันได้จังหวะ ก็ลองยิงซ้ำอีกครั้ง เสียงดังแชะ อีกเช่นเคย ลองยิงเป็นครั้งที่ สาม และสี่ก็เป็นเหมือนเดิม จึงลองหันปากกระบอกปืนไปยังทิศทางอื่น ปรากฏว่าปืนสามารถยิงได้เป็นปกติตามเดิม นายพรานนึกแปลกใจ จึงค่อยๆตามอีเก้งตัวนั้น พบว่าเก้งตัวนั้น เลียน้ำจากโขดหินอันหนึ่งที่มีลักษณะแปลกตา โขดหินที่ว่า มีลักษณะคล้ายไข่ไก่ ไข่เป็ด ขนาดเขื่อง ฝังตัวอยู่ภายในก้อนหินทั้งแท่ง ตั้งแต่นั้นมาเรื่องราวของหินพระธาตุเขาสามร้อยยอดก็เริ่มแพร่สะพัด ระยะแรกเป็นที่รู้กันในเฉพาะกลุ่มพรานป่า ที่นิยมมาแงะเอาหินเขาสามร้อยยอดพกติดตัวป้องกันภัย โดยพลังอำนาจที่ร่ำลือกันมากที่สุดคือ อำนาจทางด้านมหาอุด คงกระพันนั่นเอง

ตามคำบอกเล่าจากชาวบ้านที่เชื่อต่อๆ กันมาว่า
เคยมีคนนำหินลักษณะนี้ไปถามหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง ว่าเป็นอะไรกันแน่
หลวงพ่อฤาษีลิงดำพอเห็นก็ยกมือไหว้ท่วมหัวแล้วบอกว่าเป็นพระธาตุปัจเจกพระพุทธเจ้า
 
มีคนนำหินพระธาตุเป็นพระสมเด็จ แล้วนำไปให้ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ปลุกเสก ปรากฏการณ์ว่าเมื่อถึงพิธีปลุกเสก หลังจากนั่งปรกแล้วถึงขั้นตอนที่ท่านจะประพรมน้ำพระพุทธมนต์ลงบนพระเครื่อง โดนพระเครื่องที่แกะจากหินพระธาตุแพ็กไว้ในลังไม่มีใครอื่นรู้ เมื่อหลวงพ่อคูณมาถึงลังพระสมเด็จหินพระธาตุ ก็ชะงัก ไม่ประพรมน้ำมนต์เหมือนลังอื่นๆ ที่ผ่านมา ญาติโยมจึงถามว่า ทำไมท่านถึงไม่พรมลังนี้ ท่านบอกว่า บารมีท่านไม่ถึง
พระที่แกะจากหินนี้พุทธคุณสูงในตัว ไม่จำเป็นต้องปลุกเสกนับว่าเป็นของกายสิทธิ์ดีอยู่แล้ว พระชุดเดียวกันนี้ได้นำเอาไปให้ หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปลุกเสกอีกครั้ง แต่ก็ได้รับคำยืนยันแบบเดียวกับหลวงพ่อคูณ
 
ต่อมามีคนนำไปให้เถระทางภาคเหนือช่วยอธิฐานจิตปลุกเสก เช่น ครูบาชัยวงศาพัฒนาวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม และครูบาผัด วัดศรีดอนมูล เชียงใหม่แต่ท่านเหล่านั้นบอกว่าไม่ต้องนำมาปลุกเสกหรอกเพาระเป็นของที่สูงส่งมากมีบางคนนำไปให้คนทรงดู คนทรงบอกว่าอย่านำเข้ามาเพราะแสบตา โดยแลเห็นเป็นแสงสว่างเจิดจ้าซึ่งครูบาหลายท่านต่างก็ยืนยันตรงกันว่าเป็นพระธาตุที่มีพลังมาก
 
และในหนังสือมาตาบูชา ปิยารำลึกของคุณหญิงสุรีพันธุ์ ก็ได้กล่าวไว้เช่นเดียวกันแม้แต่ หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก ก็เคยบอกว่าเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องปลุกเสกส่วนครูบาชัยวงศ์ท่านก็ได้รวบรวมหินพระธาตุจำนวนหนึ่งตั้งไว้ให้คนสักการะบูชาที่วัดของท่านแม้แต่คนไต้หวันก็ศรัทธาในหินพระธาตุชนิดนี้มีการจ้างช่างในระเวกสามร้อยยอดแกะเป็นรูปเจ้าแม่กวนอิมนำไปสักกการะบูชาในประเทศของตน ต่อมาทางอุทยานฯเกรงว่าชาวบ้านจะนำหินลงมาจากภูเขาจนหมดจึงมีการประกาศห้ามนำหินชนิดนี้ลงจากเขาอีกเป็นอันขาด
 
ข้อควรปฏิบัติ
1. เชื่อมั่นในพุทธคุณของหินพระธาตุ อย่าคิดลองของ
2. ไม่ทุบหรือทำลายหินพระธาตุ แต่แกะสลักเพื่อความสวยงามได้
3. ปฏิบัติตัวอยู่ในศีลในธรรม

คาถาพระปัจเจกพระพุทธเจ้า ตั้งนะโม 3 จบ แล้วว่า
พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ สังฆังสรณัง คัจฉามิ  พุทธะ มะ อะ อุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม
จะทำให้มีความคล่องตัวในความเป็นอยู่ เงินไม่ขาดมือให้บูชาตามขนาดธรรมชาติ 

เล็กกว่าเหรียญบาท เม็ดละ 20 บาท  
ขนาดเหรียญบาท เม็ดละ 40 บาท  
ใหญ่กว่าเหรียญบาทเล็กน้อยเม็ดละ 50 บาท
ขนาดเหรีญห้าบาท บูชาเม็ดละ 70 บาท

ใส่กรอบเลี่ยมพลาสติกกันน้ำอย่างดี พร้อมห้อยคอ 
เพิ่ม 70 บาท

  สนใจสั่งทางไลน์ไอดี  t.vattanakitchong


หรือสอบถามที่ 

**คุณบอล โทร**  

061-3479425 , 084-3789875  www.singball.com